Gå til indhold
Søg
Lysindfald på Humletorvet 3

Retningslinjer ved lokaleleje

Ved leje af lokaler på Københavns Professionshøjskole gælder disse retningslinjer.

Formål og værdier

Københavns Professionshøjskole forbeholder sig ret til at annullere indgåede lejeaftaler uden kompensation, hvis det vurderes, at indholdet er i strid med Københavns Professionshøjskoles formål og værdier, eller der er en forhøjet sikkerhedsmæssig risiko ved arrangementet.

Grundlæggende, demokratiske og retsstatslige principper

Arrangementer på Københavns Professionshøjskole må ikke være i modstrid med grundlæggende, demokratiske og retsstatslige principper, dansk lovgivning eller være i konkurrence med Københavns Professionshøjskoles uddannelsesvirksomhed.

Københavns Professionshøjskole udlejer således ikke lokaler til arrangementer, der opfordrer til vold, diskrimination, racisme, mv. Københavns Professionshøjskole forbeholder sig ret til at annullere indgåede lejeaftaler, hvis det vurderes, at arrangementet eller arrangøren ikke lever op til disse forhold.

Fokus på sikkerhed

Københavns Professionshøjskole kan som forudsætning for indgåelse af en lejeaftale kræve, at man som arrangør uddybende redegør for eventuelle indholds eller sikkerhedsmæssige problemstillinger i forbindelse med arrangementet. Dette gælder alle arrangementer uanset deltagerantal.

Sikkerhed

Københavns Professionshøjskole kan som forudsætning for indgåelse af en lejeaftale kræve, at man som arrangør uddybende redegør for eventuelle sikkerhedsmæssige problemstillinger i forbindelse med arrangementet. Dette gælder alle arrangementer uanset deltagerantal. Københavns Professionshøjskole forbeholder sig desuden ret til at annullere indgåede lejeaftaler, hvis det vurderes, at der er en forhøjet sikkerhedsmæssig risiko ved et givent arrangement.

Ansøgning om leje af lokaler på Københavns Professionshøjskole, til arrangementer med muligt politisk eller religiøst indhold, skal være Københavns Professionshøjskole Udlejningsservice i hænde senest 1 måned før lejedato. Københavns Professionshøjskole forbeholder sig dog ret til en længere sagsbehandlingstids, såfremt arrangementet konkret kræver en længere sagsbehandlingstid.

Værdier

På Københavns Professionshøjskole har vi fokus på, at vores aktiviteter tager udgangspunkt i demokratiske værdier, og at vi i vores omgang med hinanden udviser respekt, tillid, loyalitet, nysgerrighed og er samarbejdsorienterede.

Vi forventer derfor, at arrangører der lejer sig ind i Københavns Professionshøjskoles lokaler, tager udgangspunkt i samme værdier i forhold til deres arrangement.

Københavns Professionshøjskole forbeholder sig derfor også ret til at afvise arrangører i så fald deres virksomhed eller virke er i modstrid med danske demokratiske værdier, Københavns Professionshøjskoles værdier, dansk lovgivning eller er i konkurrence med Københavns Professionshøjskoles uddannelsesvirksomhed.

Københavns Professionshøjskole forbeholder sig desuden ret til at annullere indgåede lejeaftaler, hvis det vurderes, at arrangementet eller arrangøren ikke lever op til disse forhold.

Københavns Professionshøjskole lejer herudover ikke ud til personer, foreninger eller organisationer, der enten tidligere har benyttet sig af eller planlægger at benytte sig af foredragsholdere, som offentligt har eller er refereret for at give udtryk for holdninger eller værdier, der er i strid med de danske demokratiske værdier eller Københavns Professionshøjskoles værdier.

Arrangørs forpligtelse

Når man som arrangør lejer et lokale på Københavns Professionshøjskole, forpligter man sig til at overholde de gældende retningslinjer for leje af lokaler på Københavns Professionshøjskole, herunder:

  • Så vidt muligt oplyser Københavns Professionshøjskole om eventuelle sikkerhedsmæssige problemstillinger ved arrangementet.
  • Garanterer at indhold for arrangementet ikke går imod danske, demokratiske værdier, Københavns Professionshøjskoles værdier, dansk lovgivning eller er i konkurrence med Københavns Professionshøjskoles uddannelsesvirksomhed.

Kontakt

Nana Louise Wiehe
Tlf.: +45 2429 6350 / +45 2429 6398
Email: udlejningsservice@kp.dk