Gå til indhold
Søg
Lysindfald på Humletorvet 3

Om Udlejningsservice

Hos Københavns Professionshøjskole er det muligt for eksterne at leje vores undervisningslokaler, auditorier og mødefaciliteter med eller uden forplejning.

Hvem er vi?

Københavns Professionshøjskole Udlejningsservice har til formål at nyttiggøre skolens kvadratmeter og herigennem bidrage til et levende miljø på skolen – også efter almindelig studietid.

Lokalemæssigt råder Københavns Professionshøjskole over 140.000 m2 på henholdsvis det store Campus på Nørrebro: Sigurdsgade 26, Tagensvej 86 og det gamle smukke garnisons hospital Tagensvej 18, samt  Nyelandsvej og Kronprinsesse Sofies Vej på Frederiksberg.

På grund af den store spredning i uddannelsesfeltet, kan vi dække mange behov, lige fra køkkenfaciliteter, massagebrikse, multisale, hospital øverum, auditorier og meget andet.

Alle Københavns Professionshøjskoles lokaler er indrettet til moderne studiekulturs krav til muligheder og fleksibilitet, med adgang til gængse digitale faciliteter. Flere af vores adresser er helt ny-istandsatte.

Kontakt

Københavns Professionshøjskole
Udlejningsservice
Humletorvet 3
1799 København V

Nana Louise Wiehe
Kundeansvarlig i Udlejningsservice
Tlf: +45 2429 6350 / +45 2429 6398
Email: udlejningsservice@kp.dk

Københavns Professionshøjskole har til huse på følgende adresser i København:

Om Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole er en selvejende institution grundlagt 1. januar 2008 ved en fusion mellem en række uddannelsesinstitutioner i København.

Københavns Professionshøjskole udbyder blandt meget andet 18 grunduddannelser på mellemlangt videregående niveau inden for områderne Sundhed, Teknologi, Samfund og Pædagogik.

De største og mest kendte uddannelser er dem til sygeplejerske, lærer og socialrådgiver, men Professionshøjskolen huser også andre uddannelser som bl.a. jordemoder, bioanalytiker og administrationsøkonom. Tværfaglige forsknings- og udviklingsaktiviteter er knyttet til grunduddannelserne.

Der tilbydes desuden en lang række efteruddannelser og videreuddannelser. Professionshøjskolen har ca. 20.000 studerende og godt 2000 medarbejdere.

Det kit der binder velfærdssamfundet sammen

På Københavns Professionshøjskole har vi forpligtet os på at uddanne de bedste studerende. Det gør vi for det enkelte unge menneskes skyld, og det gør vi for velfærdssamfundets skyld. Kendsgerningen er nemlig, at Københavns Professionshøjskoles uddannelser udgør velfærdssamfundets fundament. Professionshøjskolens studerende er det kit, der skal binde et effektivt og veldrevet velfærdssamfund sammen.

Denne vision kræver samtidig, at vi til stadighed efteruddanner velfærdssamfundets medarbejdere. Københavns Professionshøjskoles vision er et samfund, hvor livslang læring får lov til at blomstre. I vores professioner er man aldrig færdiguddannet, og derfor udbyder vi med stolthed efter- og videreuddannelse af både kortere og længere varighed.

Vi må udfordre os selv og forny professionerne

Vi har erkendt, at de professioner, som vi uddanner til, skal stå stærkere i fremtiden. Det kræver, at vi tør at udfordre os selv for at forny os. Københavns Professionshøjskole har derfor valgt, at området for anvendt forskning og udvikling skal styrkes.

Målet er en indsats som på mellemlang og lang sigt vil styrke professionsuddannelserne og dermed Danmarks velfærdsinstitutioner.

Københavns Professionshøjskoles store styrke er, at vi har fingrene nede i velfærdssamfundets praktiske virkelighed. Det betyder, at vi kan byde ind med konkret anvendt forskning, der kan skabe fremdrift for velfærdsydelserne. Som oftest sker det i et partnerskab med andre.

På Københavns Professionshøjskoles site www.kp.dk kan du læse meget mere om vores uddannelser og virke.